We have updated our Purchase terms and Privacy Policy.
By continuing to use our website, you confirm that you are familiar with the current documents and conditions, and agree to the changes and give consent to the use of cookies that we use to provide you with better service.
You can control the use of cookies in your browser settings.
× Close

Help / Tingimused

1. Terminid

Autoteenindus : käesolevate Tingimuste tähenduses – vajaliku kvalifikatsiooni, vastavaid seadmeid ja nõuetekohast töökogemust omav kaupleja, kellel on pädev personal sõidukite varuosade vahetamiseks (autovaruosad) nendel sõidukitel, milliste varuosasid pakutakse Veebilehel.

Kuna tegemist on originaalkaubaga, peab autoteenindus olema autoriseeritud vastavate sõidukitootjate poolt.

Originaalkaubad : Müüja poolt Veebilehel pakutavad kaubad, mis on saadud sõidukitootjalt või tema esindajalt ning mille vastavus on tõestatud kaubal kajastatava vastava markeeringu või kaubamärgiga.

Kui sellised kaubad, nagu kinnitusosade detailid, kleepematerjalid, määrded jm. ei ole tootja poolt markeeritud või nende tarnimine toimub markeeringuta või mistahes muude tootja identifitseerimistunnusteta, kuid need kaubad on tunnustatud sõidukitootja poolt, siis sellised kaubad loetakse „Originaalkaubaks“.

Tellimuse Summa : Ostja poolt tellitud Kaupade Kogumaksumus, millele lisanduvad Tarnekulud.

Tellimus : Ostja poolt teostatud Toimingud, mille hulka kuuluvad Kaupade valimine Veebilehel, Kaupade lisamine ostukorvi, käesolevate Tingimuste ja Tellimuse kinnitamine, klikkides „Saada tellimus“ nuppu.

Tellimuses on ära toodud järgmine informatsioon: Tellimuse number, Kaupade nimetus, identifitseerimiskood või number, kogus, komplekteerijate nimetused, eeldatav tarneaeg, tarnekoht, tellimuse Summa (millele lisanduvad Tarnekulud), tellimuse Summa tasumise kord.

Nimetus : Handler Estonia OÜ, registrikood 14164366, käibemaksukohustuslase number EE101962018, juriidiline aadress: Läänemere tee 68–47, 13914 Tallinn.

Isikuandmed: mistahes andmed, millised Ostja (Ostja kui füüsiline isik ja Ostja kui füüsilisest isikust juriidilise isiku esindaja) on esitanud Müüjale (veebilehel registreerumisel, Tellimuse vormistamisel ja kõikidel muudel juhtudel, mil Ostja esitab Müüjale informatsiooni), mis võimaldavad Ostja identifitseerimist füüsilise isikuna.

Isikuandmete hulka kuuluvad eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, füüsilise isiku tarneaadress (Kaupade kohaletoimetamisel).

Tarnimine : üks käesolevate Tingimuste 5. osas äratoodud viisidest, mille kaudu Ostja saab tellitud Kaubad kätte, kui Tellimus täidetakse Müüja poolt.

Ostja : füüsiline või juriidiline isik, kes on registreerunud Veebilehel (link registreerumiseks – http://h2.ee/Account/Register ) ning kes ostab Veebilehel olevaid Kaupu käesolevate Tingimustega sätestatud korras.

Ostu-müügileping : kokkuleppe Ostja ja Müüja vahel, mis peetakse sõlmituks, kui Ostja on vormistanud Veebilehel Tellimuse, kinnitades käesolevaid Tingimusi ja Tellimust, klikkides „Saada tellimus“ nuppu.

Kaubad : kaubad, mida Müüja pakub soetada Veebilehel. Käesolevates tingimustes on ainsuses (Kaup) tähistatud kaubaühik, mida Müüja pakub osta Veebilehel.

Tingimused : käesolevad tingimused, mis määravad Kaupade ostu ja müügi korda, Kaupade tarnekorda, tellimuse Summa tasumise korda ning reglamenteerivad juriidilisi suhteid Ostja ning Müüja vahel.

Veebileht : internetipood www.h2.ee , mida haldab Müüja ning kus on võimalik soetada sõidukite varuosasid.

2. Käesolevate Tingimuste muutmine

 • 2.1. Müüjal on ühepoolne õigus käesolevaid Tingimusi muuta ja täiendada. Muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende avaldamist Veebilehel ( https://h2.ee/Help/Conditions) ning on kohaldatavad kõikide Tellimuste osas, mis on vormistatud pärast käesolevate Tingimuste uue redaktsiooni avaldamist.

3. Tellimuse Summa tasumise kord ja Tellimuse täitmise kord.

 • 3.1. Ostu sooritamisel Veebilehel, sõlmib Ostja Müüjaga Ostu-müügilepingu (kaugleping). Ostu-müügileping loetakse sõlmituks hetkel, mil Ostja vormistab Veebilehel Tellimuse, s.t. kinnitab käesolevaid Tingimusi ja Tellimust, klikkides „Saada tellimus“ nuppu.

 • 3.2. Ostu-müügileping on lepingupooltele siduv kuni poolte kohustuste täieliku täitmiseni.

 • 3.3. Ostja vormistab Tellimuse, võttes arvesse Veebilehe „Kuidas teha tellimust“* osas sätestatud korda.

 • 3.4. Ostja tasub tellimuse Summa ühel järgmistest viisidest:

  • Kui Ostja klikkib SAADA TELLIMUS nupule, peab ostja valima ühe järgmistest makseviisidest:

   - maksta ettemaksuarve alusel;

   - maksta pangakaardiga*;

   - maksta pangaülekandega (link internetipanka)*.

  • Kui ostja valib makseviisi „ETTEMAKSUARVE“, saadetakse Müüja süsteemi poolt automaatteade Ostja poolt märgitud e-posti aadressile, milles on andmed tellitud Kaupade ja tellimuse Summa kohta, teatele lisatakse ettemaksuarve koos tellimuse Kogusumma äranäitamisega. Ostja on kohustatud ettemaksuarve ära tasuma (tasuma tellimuse Summa) 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Kui maksmist ei toimu, kutsutakse Tellimus automaatselt tagasi. Ostja saab automaatteate Ostja poolt märgitud e-posti aadressile.

  • Kui Ostja valib makseviisi „PANGAKAART“ või „PANGAÜLEKANNE“, siis Ostja on kohustatud tellimuse Summa kohe ära tasuma. Kui maksmist ei toimu, kutsutakse Tellimus automaatselt tagasi*.

  • Sõltumata valitud makseviisist, saadetakse Ostja poolt märgitud e-posti aadressile ettemaksuarve koos tellimuse Kogusumma äranäitamisega.

  • Ostja tasub tellimuse Summa eurodes.

 • 3.5. Ostja jälgib Tellimuse täitmise staatust vastavalt järgmise korraga:

  • Müüja esitab Ostjale informatsiooni Tellimuse täitmise kohta Ostja profiili kaudu Veebilehel (MINU PROFIIL), ning saadab vastavasisulise informatsiooni ka Ostja poolt märgitud e-posti aadressile – Tellimuse number, tellimuse Summa, tellimuse Summa tasumise staatus, Tarnetähtajad, Tellimusega seotud muudatused.

  • Kinnitades käesolevaid tingimusi, kinnitab Ostja oma nõusolekut selle kohta, et Müüjal on õigus saata Tellimuse täitmisega seotud teated Ostja poolt märgitud e-posti aadressile.

 • 3.6. Müüja hakkab Tellimust täitma pärast järgmiste tingimuste täitmist:

  • Müüja alustab Tellimuse täitmist pärast tellimuse Summa laekumist Müüja pangakontole.

  • Kui Müüja on tellimuse Summa kätte saanud, saadetakse Ostjale automaatkinnitus tasumise kohta ja informatsioon eeldatatava Tarnetähtaja kohta Ostja poolt märgitud e-posti aadressile.

 • 3.7. Müüja teavitab Ostjat muudatustest tellimuse Summas, Tarnetähtajas või Kauba mittesaadavuse korral:

  • Kui Tellimuse täitmise ajal Müüja sedastab, et Kauba tootja on tõstnud Kauba hinda või on muutunud Tarnekulud, saadab Müüja Ostjale teate Ostja poolt märgitud e-posti aadressile uue tellimuse Summa kohta, samuti ettemaksuarve selleks, et Ostja saaks tasuda puuduoleva tellimuse Summa .

   Ostja on kohustatud vastama Müüjale 3 (kolme) päeva jooksul, saates Müüjale vastuse sellisel viisil või vormis, millised Müüja on märkinud Ostjale saadetud teates.

   Kui Ostja jätab vastamata äratoodud tähtaja jooksul, loetakse, et Ostja ei ole uue tellimuse Summaga nõus ja Müüja on kohustatud tagastama Ostjale tellimuse Summa 5 (viie) tööpäeva jooksul.

   Kui Ostja nõustub uue tellimuse Summaga, peab Ostja valima makseviisi selleks, et oleks võimalik tasuda puuduolev tellimuse Summa (vt. käesolevate Tingimuste p. 3.4). Pärast makse laekumist Müüja pangaarvele, jätkab vastavalt Müüja Tellimuse täitmist.

   Kui Ostja ei nõustu Tellimuse uue vormiga, on Ostja kohustatud teavitama sellest Müüjat, saates Müüjale teate sellisel viisil või vormis, millised Müüja on märkinud Ostjale saadetud teates. Sellisel juhul on Müüja kohustatud tagastama Ostjale tellimuse Summa 5 (viie) tööpäeva jooksul.

  • Kui Tellimuse täitmise ajal Müüja sedastab, et on vajalik pikendada Tarnetähtaega, saadab Müüja Ostjale teate Ostja poolt märgitud e-posti aadressile uue Tarnetähtaja kohta.

   Ostja on kohustatud vastama Müüjale 3 (kolme) päeva jooksul, saates Müüjale vastuse sellisel viisil või vormis, millised Müüja on märkinud Ostjale saadetud teates.

   Kui Ostja jätab vastamata äratoodud tähtaja jooksul, loetakse, et Ostja ei ole uue Tarnetähtajaga nõus.

   Kui Ostja ei ole uue Tarnetähtajaga nõus, on Ostja kohustatud teavitama sellest Müüjat, saates teate sellisel viisil või vormis, millised Müüja on märkinud Ostjale saadetud teates. Sellisel juhul on Müüja kohustatud tagastama Ostjale tellimuse Summa 5 (viie) tööpäeva jooksul.

  • Kui Tellimuse täitmise ajal Müüja sedastab, et Kaubad ei ole enam saadaval (näiteks, tootmine on peatatud, tootja on vahetunud jne.), saadab Müüja Ostjale teate Ostja poolt märgitud e-posti aadressile võimalike variantide kohta Ostja jaoks (näiteks, asendada tellitud Kaubad alternatiivsetega või saada tagasi tellimuse Summa).

   Ostja on kohustatud vastama Müüjale 3 (kolme) päeva jooksul, saates Müüjale vastuse sellisel viisil või vormis, millised Müüja on märkinud Ostjale saadetud teates.

   Kui Ostja jätab vastamata äratoodud tähtaja jooksul, loetakse, et Ostja ei ole pakutavate alternatiivlahendustega nõus ning Müüja on kohustatud tagastama Ostjale tellimuse Summa 5 (viie) tööpäeva jooksul.

   Kui Ostja nõustub pakutavate alternatiivlahendustega, teostab Müüja Ostja poolt äranäidatud toimingud (näiteks, Tellimuse kinnitamine või teatud summa juurdemaksmine asendatud Kaupade eest).

   Kui Ostja ei ole pakutavate alternatiivlahendustega nõus, on Ostja kohustatud teavitama sellest Müüjat, saates teate sellisel viisil või vormis, millised Müüja on märkinud Ostjale saadetud teates. Sellisel juhul on Müüja kohustatud tagastama Ostjale tellimuse Summa 5 (viie) tööpäeva jooksul.

 • 3.8. Juhul, kui Tellimus kutsutakse tagasi, on Ostjal õigus teha kordus Tellimus.

4. Kaupade hinnad Veebilehel.

 • 4.1. Kaupade hinnad Veebilehel on äratoodud eurodes. Müüja on käibemaksukohustuslane. Kaupade hinnad sisaldavad KM (hinnad on äratoodud KM-ga).

 • 4.2. Müüjal on õigus Kaupade hindasid Veebilehel muuta.

 • 4.3. Kaupade Tarnekulud ei ole lisatud Veebilehel märgitud Kaupade hindade juurde. Ostja ei ole kohustatud maksma Kaupade tarnimise eest, kui Ostja saab Kaubad kätte Müüja laost. Kui Ostja valib Kaupade tarnimise Ostja poolt märgitud aadressile või pakiautomaati, siis selle eest Müüja arvestab juurde lisatasu käesolevate Tingimuste punktis 5 sätestatud korras.

5. Kaupade Tarnimine

 • 5.1. Kaupade soetamisel Veebilehel, võib Ostja valida Kaupade tarneviisi – Müüja lattu (tasuta) või Ostja poolt märgitud aadressile või pakiautomaati.

 • 5.2. Kui Ostja valib Tarnimise Ostja poolt märgitud aadressile või pakiautomaati*, katab Ostja tarnekulud. Müüja lisab Tarnekulud tellimuse Summale ning Ostja katab need koos tellimuse Summa tasumisega.

 • 5.3. Tarnekulud määratakse iga Tellija puhul individuaalselt, sõltuvalt Tarneaadressist, tellitud Kaupade kaalust ning mõõtmetest.

 • 5.4. Kui Ostja valib Kupade tarnimise märgitud aadressile, esitab Ostja Müüjale täpse informatsiooni Tarneaadressi kohta.

 • 5.5. Müüjal on õigus Tarnekulude hinnakirja muuta.

 • 5.6. Keskmine Kaupade tarnetähtaeg on 10 kuni 16 tööpäeva. Tarnetähtaja muutumise korral, teavitab Müüja Ostjat käesolevate Tingimuste punktis 3 sätestatud korras.

 • 5.7. Kui Ostja valib Kaupade kättesaamise Müüja laost , saadab Müüja Ostjale teate Ostja poolt märgitud e-posti aadressile siis, kui Kaupu on võimalik Müüja laost kätte saada. Ostja peab tellitud Kaubad laost välja võtma 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates päevast, mil Ostja on saanud Ostja poolt märgitud e-posti aadressile teate Kaupade kättesaamise kohta Müüja laost.

 • 5.8. Kui Ostja valib Kaupade Tarnimise Ostja poolt märgitud aadressile , võtab Ostjaga ühendust kullerifirma esindaja ning lepib kokku Kaupade kohaletoimetamise. Kui Ostja valib Kaupade Tarnimise pakiautomaati * , on Kaupade Tarnimine pakiautomaati võimalik juhul, kui Kauba parameetrid (suurus, kaal jne.) vastavad pakiautomaadi teenuseosutaja tingimustele. Ostja on kohustatud tutvuma enne Tellimuse kinnitamist pakiautomaadi teenuseosutaja tingimustega.

 • 5.9. Kui Ostja valib Kaupade kättesaamise Müüja laost või Tarnimise Ostja poolt märgitud aadressile, allkirjastab Ostja Kaupade kättesaamisel kauba saatelehe, kinnitades, et Kaubad on kätte saadud heas seisukorras, väliste defektidetata (sellised, mis on nähtavad Kaupade välisel vaatlemisel) ning temal ei ole pretensioone tellitud Kaupade ega nende pakendi(te) suhtes.

 • 5.10. Kui Ostja valib Kaupade kättesaamise pakiautomaadist, loetakse Kaupade Tarnepäevaks päeva, mil Ostja võtab tellitud Kaubad pakiautomaadist välja.

 • 5.11. Pärast Kaupade kohaletoimetamist, loetakse müüja kohustused ostja ees täidetuks. Juhul, kui müüja teeb kaks korduskatset Kaupade kohaletoimetamiseks Ostja poolt märgitud aadressile või Ostja ei võta tellitud Kaubad pakiautomaadist välja pakiautomaadi teenuseosutaja määratud tähtaja jooksul, loetakse Müüja kohustused täidetuks ning ostja peab ise Müüja lattu Kaubale järgi tulema ning Ostja on kohustatud hüvitama Müüjal tekkinud kulud seoses Kaupade tagastamisega Müüja lattu. Samuti, 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, mil Müüja on saatnud Ostjale kordusteate Kaupade kohaletoimetamise kohta, on müüjal õigus teostada käesolevate Tingimuste punktis 7.1.3 sätestatuid toiminguid.

6. Omandiõiguse üleminek

 • 6.1. Kaupade omandiõigused ning sellega seotud vastutus lähevad Müüjalt Ostjale üle hetkel, mil Ostja saab Kaubad kätte.

 • 6.2. Tellimus loetakse täidetuks hetkel, mil Ostja saab Kaubad kätte.

7. Müüja õigused ja kohustused

 • 7.1. Müüja õigused:

  • 7.1.1. Mitte alustada Tellimuse täitmist, kui ostjalt pole saadud nõuetekohast Tellimuse vormi.

  • 7.1.2. Tühistada Tellimus, kui Ostja ei ole Kauba kohaletoimetamise hetkeks tellimuse Kogusummat tasunud.

  • 7.1.3. Lõpetada ühepoolselt Ostu-müügilepingu kehtivus ja realiseerida Kaubad kolmandatele isikutele, kui Ostja ei ole Kaupu 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, mil Ostja on saanud Müüjalt kordusteate Kauba kohaletoimetamise kohta, välja nõudnud. Ostja võib Kaupade eest tasutud tellimuse Summa tagasi saada vaid juhul, kui Kaubad on müüdud kolmandatele isikutele.

  • 7.1.4. Igal hetkel keelduda Tellimuse täitmisest, kui mingitel Müüjast mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik Tellimust täita või Tellimust on põhimõtteliselt võimatu täita Müüjast mitteolenevatel põhjustel. Müüja teavitab Ostjat viivitamata takistustest seoses Tellimuse täitmisega või Tellimuse tagasikutsumisest, saates teate ostja poolt märgitud e-posti aadressile. Tellimuse täitmise tagasikutsumise korral, on Müüja kohustatud tagastama Ostjale tasutud tellimuse Summa 5 (viie) tööpäeva jooksul.

  • 7.1.5. Ilma eelneva hoiatuseta piirata või peatada Veebilehe kasutusõigus ja/või kustutada Ostja profiil Veebilehelt (MINU PROFIIL), kui Ostja häirib pahatahtlikult Veebilehe tööd ja rikub Ostu-müügilepingu tingimusi. Müüja ei vastuta eelnimetatud pahatahtliku tegevuse tagajärjel Ostjal tekkinud kahjude eest.

  • 7.1.6. Omal äranägemisel piirata pakutavaid Kaupu või peatada Ostja juurdepääs, samuti piirata või peatada ostude sooritamise võimalus Ostjal, kes on varasemalt Veebilehel ostude sooritamisel jätnud täitmata võetud kohustusi.

  • 7.1.7. Esitada Ostja vastu nõudeid Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras, kui Ostja on Kaupade vastuvõtmisest põhjendamatult keeldunud ja/või on Müüjat eksitanud.

  • 7.1.8. Müüjal on ka muud käesolevatest Tingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused.

 • 7.2. Müüja kohustused:

  • 7.2.1. Tutvustada Ostjale käesolevaid Tingimusi.

  • 7.2.2. Tagada kõik tingimused selleks, et Ostja saaks Veebilehte nõuetekohaselt kasutada, kuid müüja ei saa mingil moel garanteerida, et Veebilehe tuleviku töös ei esine katkestusi või andmeedastus toimib häiredeta. Müüja ei vastuta mistahes Ostja kahjude eest, mis on seotud häiretega Veebilehe töös.

  • 7.2.3. Esitada teavet Kaupade, nende põhiomaduste, tootjate kohta.

  • 7.2.4. Tagada Ostja poolt tellitud Kaupade Tarnimine hetkeni, mil see oleneb Müüjast.

  • 7.2.5. Tagada Ostjale taganemisõiguse ning garantii kasutamise võimalus.

  • 7.2.6. Vaadata läbi Ostja pretensioonid ning vastata nendele.

  • 7.2.7. Müüja kohustub arvestama ka muid tingimusi, mis on sätestatud käesolevates Tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides.

8. Ostja õigused ja kohustused

 • 8.1. Ostja õigused:

  • 8.1.1. Soetada Veebilehel Kaupu käesolevate Tingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt.

  • 8.1.2. Nõuda tellimuse Summa tagastamist käesolevate Tingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt.

  • 8.1.3. Kasutada taganemisõigust (käesolevate Tingimuste 9. osa).

  • 8.1.4. Esitada garantiihoolduse nõude (käesolevate Tingimuste 9. osa).

 • 8.2. Ostja kohustused:

  • 8.2.1. Tutvuda käesolevate Tingimustega.

  • 8.2.2. Vormistada Tellimus, esitada täpseid andmeid vajalike Kaupade kohta.

  • 8.2.3. Tasuda tellimuse Summa.

  • 8.2.4. Saada Kauba tarnimise käesolevate Tingimuste 5. osas sätestatud tähtaegade jooksul ning korras. Kui Ostja valib Kauba Tarnimise ostja poolt märgitud aadressile või pakiautomaati, on Ostja kohustatud täitma kullerifirma või pakiautomaadi teenuseosutaja juhiseid.

  • 8.2.5. Regulaarselt kontrollida Ostja poolt märgitud e-posti aadressil teateid ning vastama nendele Müüja poolt märgitud viisil ja vormis.

  • 8.2.6. Kui Kaupade kohaletoimetamise hetkel Ostja sedastab, et Tellimus ei ole nõuetekohane (näiteks, kogus, sortiment, komplekteeritus jne. on erinev), on Ostja kohustatud teavitama sellest viivitamata Müüjat.

  • 8.2.7. Saades Kaupu Müüja laost või valides Kaupade tarnimise märgitud aadressile, on Ostja kohustatud Kaupade kohaletoimetamise hetkel allkirjastama dokumente, mis kinnitavad Müüjapoolsete Kaupade kättesaamist.

  • 8.2.8. Oma Isikuandmete muutumise korral, viivitamata parandama oma registreerimisandmeid Veebilehel.

  • 8.2.9. Mitte edastada kolmandatele isikutele oma andmeid Veebilehele sisselogimiseks.

  • 8.2.10. Ostja on kohustatud arvestama ka muid tingimusi, mis on sätestatud käesolevates Tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides.

  • 8.2.11. Tellimuse vormistamisel, vastutab Ostja esitatud informatsiooni täpsuse eest – märkides sõiduki margi ja mudeli, valides mootori ja käigukasti tüübi, valides komplekteerituse, Kauba tootja. Kui Ostja ei ole enne kaupade tellimist konsulteerunud Müüja esindajaga Kaupade sobivuse osas Ostja sõiduki jaoks, vastutab Ostja jätkuvalt valitud Kaupade eest (nende sobivus sõidukile jm).

9. Taganemisõigus ja selle kasutamise kord

 • 9.1. Ostjal on õigus loobuda Kaubast 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kaupade kättesaamise päevast, ilma põhjust avaldamata. Antud tingimus on kohaldatav üksnes sellise ostja puhul, keda, Tarbijakaitseseaduse tähenduses, võib pidada tarbijaks – ta on füüsiline isik, kes on avaldanud soovi soetada, soetab või võib soetada või kasutada Kaupu tegevusteks, mis ei ole seotud Ostja majandus- või kutsetegevusega.

 • 9.2. Taganemisõiguse kasutamise kord:

  • 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kaupade kättesaamise päevast, peab Ostja täitma „Taganemisavalduse“ ning viima selle koos tagastatavate Kaupadega Müüja juriidilisele aadressile.

  • Ostja katab iseseisvalt kõik kulud, mis on seotud Kaupade tagastamisega Müüjale.

  • Saades Ostjalt „Taganemisavalduse“ koos Kaupadega, saadab Müüja Ostja poolt märgitud e-posti aadressile teate tellimuse Summa tagastamise kohta.

 • 9.3. Taganemisõiguse kasutamisega seotud piirangud:

  • Ostja on kohustatud tagastama Kaubad koos Tarnedokumentidega.

  • Ostja vastutab Kaupade täieliku komplekteerituse eest, s.t. Ostja on kohustatud tagastama Kaubad müüjale samasuguses komplekteerituses (samasuguste põhiosadega), nagu need olid kättesaamise hetkel.

  • Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale kulud, nende olemasolu korral, mis tekkisid Müüjal seoses Tellimuse täitmisega ning Kauba tagastamisega tootjale.

  • Kui ostja tagastab Kaubad hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva möödumisel alates Kaupade kättesaamise päevast, on Müüjal õigus viidata Ostja taganemisõiguse sätetele ning jätta tellimuse Summa tagastamata.

  • Kui ostja on paigaldanud Kaubad oma sõidukisse Autoteeninduses, kus puudusid vajalikud seadmed või sellises teeninduses, mis ei ole autoriseeritud Kauba tootja poolt, või paigaldamine oli teostatud isiku poolt, kellel puudus vastav kvalifikatsioon, on Müüjal õigus viidata Ostja taganemisõiguse sätetele ning jätta tellimuse Summa tagastamata.

10. Garantiikohustused

 • 10.1. Kaupadele kohaldatakse tootjagarantiid. Kui garantiiajal ilmnevad tehnilised probleemid, teostatakse Kaupade garantiihooldus Kaupade tootja poolt kehtestatud garantiihoolduse tingimuste kohaselt.

 • 10.2. Garantiihoolduse nõude esitamise kord:

  • Ostja esitab Müüjale Reklamatsiooni (avaldus garantiihoolduse nõude kohta).

  • Ostja lisab Reklamatsioonile autoriseeritud Autoteninduse järeldused, mis sisaldavad kirjelduse – millises järjekorras ning milliste seadmetega olid paigaldadut (monteeritud) Kaubad ning millised tootmisdefektid esinevad Kaupadel.

  • Reklamatsiooni, autoriseeritud Autoteninduse järeldused ning informatsiooni Tellimuse numbri kohta, peab Ostja saatma müüja poolt märgitud e-posti aadressile. Ostja on kohustatud saatma ka fotod, kus on näha Kaupade defektid ning kujutatu üleskirjutuse, kus on fikseeritud defektid. Pärast nimetatud informatsiooni kättesaamist, võtab Müüja esindaja Ostjaga ühendust ning teavitab edasistest toimingutest.

  • Kui Müüja kinnitab Ostja Garantiihoolduse nõude, teavitab müüja Ostjat ebakvaliteetsete Kaupade tagastamisest Müüjale või tellimuse Summa tagastamisest.

 • 10.3. Mistahes ülaltoodud dokumendi puududmise korral ja/või garantiidokumentide puudumise korral ja/või kui need on valed ja/või on valesti täidetud (ebatäpsed, vigadega, ei ole korras), on Müüjal õigus garantiihoolduse nõude läbivaatamine tagasi kutsuda.

 • 10.4. Kui Ostja esitab Garantiihoolduse nõude, on Ostja on kohustatud müüja saatelehte, mis antakse Kaupade kättesaamisel (või saadetakse elektrooniliselt Ostja poolt märgitud e-posti aadressile), alles hoidma ning Müüja nõudmisel esitama.

 • 10.5. Kaupadele ei kehti garantii järgmistel juhtudel:

  • Kui Kaubad on vigastatud Ostja hooletuse tõttu;

  • Kui Kaupadel on defekte, mis on tekkinud Kaupade mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

  • Kui Kaubad on loomulikult kulunud;

  • Kui Kaubad olid paigaldatud Autoteeninduses ilma vastavate seadmeteta;

  • Kui Kaubad olid paigaldatud Autoteeninduses ilma vastava litsentsi ja sertifikaadita;

  • Kui Kaubad olid paigaldatud isiku poolt, kellel puudub nõuetekohane kvalifikatsioon;

  • Kui Kaubad olid paigaldatud Kaupade tootja poolt autoriseerimata Autoteeninduses;

  • Kui tegemist on elektrikaupadega ning neid on paigaldamisel ühendatud elektrivooluga;

  • Kui Kaubad on vigastatud liiklusõnnetuse tagajärjel või hooletu kasutamise tõttu;

  • Kui rikked sõiduki kütuse- ja väljalaskesüsteemis tekkisid ebakvaliteetse kütuse kasutamise tõttu (saastatud, etüülbensiini või hooajale mittevastava kütuse kasutamine);

  • Kui rikked (šassii ja roolimehhanismi defektid) tekkisid hooletu juhtimise tõttu ebatasasel teel või on seotud löökkoormusega sõiduki detailidele;

  • Kui on kuulda mürinat sõiduki pidurisüsteemis;

  • Kui valgustusseadmed, klaasid või korpus on väliselt vigastatud;

  • Kui tegemist on lühiajaliseks kasutuseks mõeldud detailide ning materjalide kulumisega (õli, filtrid, pirnid, kaitsed jm.)

11. Isikuandmete kaitse

 • 11.1. Enne Veebilehel ostu sooritamist, peab Ostja ennast registreerima ning esitama oma Isikuandmed, mis on vajalikud Ostja identifitseerimiseks, Ostu-müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (Veebilehel kauplemise tagamiseks), samuti Kaupade kohaletoimetamiseks.

 • 11.2. Ostja nõustub, et tema poolt märgitud e-posti aadressile saadetakse edaspidi infoteateid Tellimuse täitmise, Tellimuse eest tasumise ja Tarnimisega seoses. Infoteateid hakatakse saatma alates Tellimuse kinnitamise hetkest kuni Kaupade kohaletoimetamise hetkeni.

 • 11.3. Ostjal on õigus tutvuda müüja kasutuses olevate enda Isikuandmetega, nende töötlemise korraga, nõuda Isikuandmete parandamist, kustutamist või Isikuandmete kasutamisega seotud toimingute lõpetamist.

 • 11.4. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes tarnivad Kaupu või osutavad muid Ostja tellimustega seotuid teenuseid. Kõigil muudel juhtudel võib Ostja Isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele üksnes Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

 • 11.5. Ostja kinnitab, et on aru saanud oma õigusest keelduda oma Isikuandmete esitamast, samuti on teadlik, et ebatäpsete Isikuandmete esitamise korral ja/või olles keelanud nende kasutamise nimetatud eesmärkidel, Müüja ei saa sõlmida ja/või täita Ostu-müügilepingut.

 • 11.6. Käesolevaga Ostja kui füüsiline isik või füüsilisest isikust juriidilise isiku esindaja nõustub, et Lepingus äratoodud ning selle täitmise ajal esitatud füüsilise isiku isikuandmeid säilitatakse ning töödeldakse Müüja äritegevusega seotud eesmärkidel, kvaliteedi parendamise eesmärkidel ning klienditeeninduse käigus.

12. Poolte vastutus

 • 12.1. Müüja vabastatakse vastutusest juhul, kui Ostja ei ole Tellimuse vormistamisel kontrollinud Kaupade vastavust selle sõiduki andmete alusel, mille jaoks Kaupu soetatakse ega ole konsulteerunud Müüja esindajaga (klienditeenindajaga) Kaupade vastavuse osas.

 • 12.2. Ostja vastutab kõikide tehingute eest, mille tegemisel Veebilehel on kasutatud tema kasutajanime ja parooli.

 • 12.3. Ostja vastutab ainuisikuliselt Kaupade ebatäpsete parameetrite esitamise ja sellest tingitud ebasobiva Kauba saamise eest. Kui Ostja sedastab, et Kaubad ei ole sobivad, on Ostja kohustatud viivitamata Müüjaga ühendust võtma selleks, et kokku leppida Kaupade tagastamise võimaluse osas.

 • 12.4. Ostu-müügilepingu rikkumise korral, vastutavad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

 • 12.5. Pooled ei vastuta käesolevates Tingimustes sätestatud kohustuste täieliku või osalise täitmata jätmise eest, kui seda on põhjustanud vääramatu jõud, nagu näiteks sõda, tulekahju, loodusõnnetused, epideemiad, plahvatused, riigiasutuste õigusaktid või tegevus, tolliseaduste muudatused, impordi- ja ekspordipiirangud, mis on tekkinud Poolte tahtest olenemata pärast lepingu sõlmimist ning juhul, kui nimetatud olukorrad mõjutavad otseselt Tingimuste täitmist.

13. Lõppsätted.

 • 13.1. Kõik lahkarvamused, mis on tekkinud seoses, või on seotud Ostu-müügilepinguga, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras. Täiendav informatsioon vaidlustega seotud küsimustes - https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.

 • 13.2. Juhul, kui Ostjat ei saa lugeda „tarbijaks“ Tarbijakaitseseaduse tähenduses, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus (Kentmanni kohtumaja ja Tartu mnt kohtumaja).*Antud teenused on hetkel loomisel ega ole praegu kättesaadavad.